Sida - mulighed for en mere selvstændig boform

Sida kan tilbyde en mere selvstændig boform end Damkjærgaard. Bygningerne var oprindeligt kro, men er ombygget og renoveret i 2007, så der nu er 9 toværelses lejligheder, og 1 ét værelseslejlighed med forskellig indretning. Huset er opdelt i 2 separate afdelinger med 5 lejligheder i den ene afdeling, og 5 lejligheder samt personaleafdeling i den anden. Der er ligeledes et scooterrum, cykelskur samt et vaskehus. Målgruppen på Sida er socialt svagt fungerende voksne eller voksne med psykiatriske problemstillinger. ( § 107 og § 108.) Sida er godkendt til at modtage unge med en anbringelses- eller en tilsynsdom.

 

Udgangspunkt i individuelle behov

Med udgangspunkt i den enkelte elevs behov, gives sammenhængende støtte inden for områderne bolig, beskæftigelse, fritid og almene sociale kompetencer. Eleverne skal som hovedregel kunne komme op om morgenen, transportere sig til dagens beskæftigelse, købe ind, lave mad og klare almindelige huslige pligter. Under opholdet stilles der krav til eleverne om, at de deltager i den sociale træning, samt at de forsøger at vise hensyn til de andre elever og deres omgivelser i øvrigt.

Opholdet på Sida skal, på kortere eller længere sigt, forberede eleven på at bo under mindre indgribende omstændigheder. Fritid, ferie og lignende aktiviteter planlægges, som på Damkjærgaard, i samråd med eleverne.