Kommunerne

Til Sagsbehandlerne.

Damkjærgaards visitationsprocedure er følgende:

  1. Aftal telefonisk tid om et besøg evt. med den aktuelle unge.
  2. Hvis den unge og sagsbehandleren finder stedet egnet til opgaven, kan der aftales en indflytningsdato.

Opholdsprisen for døgnelever i 2020 er afhængig af hvilken § eleven indskrives under.

§ 107 beløber sig til kr. 62.476,00 pr. måned inkl. kost.

§ 108 beløber sig til kr. 62.324,00 pr. måned inkl. kost. Egenbetaling for § 108 er huslejeomkostnings- (m2 pris) og indtægtsbestemt.

 

Vi tilbyder ligeledes § 85.

 

Ledige pladser

Damkjærgaard: 1
Sida: 1

 

Fondens bestyrelse

Bestyrelsesformand:
Michael Borum
Økonomiansvarlig på Århus Maskinmesterskole

Bestyrelsesmedlem:
Hans Jørgen Sørensen
Minkavler fra lokalområdet.

Bestyrelsesmedlem:
Frank Martinsen
Konsulent