Team Pårørende

Team Pårørende er opstået på initiativ fra Damkjærgaard og Sida ud fra et ønske om, at styrke samarbejdet med beboernes pårørende, og hermed give de pårørende bedre mulighed for, at have kontakt med hinanden.

Teamet består af en gruppe pårørende der mødes efter behov.

Teamets overordnede formål er, at bidrage til at skabe de bedst mulige forhold for Sida og Damkjærgaards beboere.

Teamet vil træde til, hvor det formål kan opfyldes, og har som udgangspunkt påtænkt følgende opgaver:

  • Kontaktpersoner for øvrige pårørende, hvis vi kan bidrage med informationer eller støtte og modtage ideer
  • Kontaktpersoner for henvendelser fra pårørende eller sagsbehandlere, der ønsker yderligere oplysninger om Damkjærgaard og Sida forud for en beslutning om evt. anbringelse
  • Tage initiativ til arrangementer, der skal gøre os bedre rustede som pårørende
  • Sparringspartnere for medarbejdere og ledelse
  • Bidrage med informationer i nyhedsbrevet til pårørende

Team Pårørende kan kontaktes på Damkjærgaards mailadresse: damkjaer@c.dk
eller direkte til et medlem af teamet, på telefon 2125 8912.

Opgiv telefonnummer eller mail adresse alt efter hvilken kontaktform, der ønskes.